Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) oraz na stronie BIP, zostało wywieszone Zarządzenie Nr 212/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. wraz z wykazem nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Bolesławiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę - pod czasową lokalizację kontenerówna na odzież używaną.