Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzeniaz wykazami nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114371

1. Zarządzenie Nr 223/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.     
- od dnia 18 września do 8 września 2022 r.

2. Zarządzenie Nr 224/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.     
- od dnia 18 sierpnia do 8 września 2022 r.

3. Zarządzenie Nr 226/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.     
- od dnia 22 sierpnia do 12 września 2022 r.