Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114371

1. Zarządzenie Nr 232/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.   
- od dnia 31 sierpnia do 21 września 2022r.

2. Zarządzenie Nr 236/2022 z dnia 7 września 2022r.

3. Zarządzenie Nr 237/2022 z dnia 7 września 2022r.

4. Zarządzenie Nr 238/2022 z dnia 7 września 2022r.   
- od dnia 7 września do 28 września 2022r.

5. Zarządzenie Nr 241/2022 z dnia 8 września 2022r.

6. Zarządzenie Nr 242/2022 z dnia 8 września 2022r.   
- od dnia 8 września do 29 września 2022r.