Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży oraz umieszczone na stronie BIP: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114570

1. Zarządzenie Nr 252/2022 z dnia 26 września 2022r.   
- od dnia 26 września do 17 października 2022r.

2. Zarządzenie Nr 259/2022 z dnia 5 października 2022r.

3. Zarządzenie Nr 260/2022 z dnia 5 października 2022r.   
- od dnia 5 października do 26 października 2022r.