Prezydent  Miasta Bolesławiec  informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114570

1. Zarządzenie Nr 275/2022 z dnia 24 października 2022r.

2. Zarządzenie Nr 276/2022 z dnia 24 października 2022r.

3. Zarządzenie Nr 277/2022 z dnia 24 października 2022r.   
- od dnia 24 października do 14 listopada 2022r.