Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114570 oraz http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114754.

1. Zarządzenie Nr 295/2022 z dnia 9 listopada 2022r.

     - od dnia 9 listopada do 30 listopada 2022r.

2. Zarządzenie Nr 301/2022 z dnia 15 listopada 2022r.

    - od dnia 15 listopada do 6 grudnia 2022r.

3. Zarządzenie Nr 305/2022 z dnia 17 listopada 2022r.

    - od dnia 17 listopada do 8 grudnia 2022r.