Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114754

 

1. Zarządzenie Nr 311/2022 z dnia 23 listopada 2022r.

2. Zarządzenie Nr 312/2022 z dnia 23 listopada 2022r.

    - od dnia 23 listopada do 14 grudnia 2022r.

3. Zarządzenie Nr 316/2022 z dnia 28 listopada 2022r.

    - od dnia 28 listopada do 19 grudnia 2022r.