Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114754

 

1. Zarządzenie Nr 336/2022 z dnia 23 grudnia 2022r.

2. Zarządzenie Nr 337/2022 z dnia 23 grudnia 2022r.

3. Zarządzenie Nr 341/2022 z dnia 23 grudnia 2022r.

4. Zarządzenie Nr 342/2022 z dnia 23 grudnia 2022r.

5. Zarządzenie Nr 343/2022 z dnia 23 grudnia 2022r.

    - od dnia 23 grudnia 2022r. do 27 stycznia 2023r.