Prezydent  Miasta Bolesławiec  informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone  niżej wymienione zarządzenia z  wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114874

 

1. Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023r.

2. Zarządzenie Nr 13/2023 z dnia 16 stycznia 2023r.

 - od dnia 16 stycznia 2023r. do 6 lutego 2023r.