Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostało wywieszone Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. wraz z wykazem nieruchomości gruntowych, położonych przy ulicach: Modłowej, Leśnej, Przemysłowej, Rynek, Fabrycznej, Willowej, Kosiby, Konradowskiej i Kubika w Bolesławcu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114874.