Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, do oddania w najem oraz umieszczone na stronie BIP: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114874

1. Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 17 lutego 2023r.

2. Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 17 lutego 2023r.

     - od dnia 17 lutego 2023r. do 21 marca 2023r.

3. Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 28 lutego 2023r.

4. Zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 28 lutego 2023r.

    - od dnia 28 lutego 2023r. do 21 marca 2023r.