Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, do oddania w najem oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114874 , http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115167

1. Zarządzenie Nr 49/2023 z dnia 21 marca 2023r.

     - od dnia 21 marca 2023r. do 12 kwietnia 2023r.

2. Zarządzenie Nr 52/2023 z dnia 27 marca 2023r.

    - od dnia 27 marca 2023r. do 17 kwietnia 2023r.

3. Zarządzenie Nr 54/2023 z dnia 30 marca 2023r.

4. Zarządzenie Nr 55/2023 z dnia 30 marca 2023r.

5. Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 30 marca 2023r.

6. Zarządzenie Nr 58/2023 z dnia 30 marca 2023r.

7. Zarządzenie Nr 59/2023 z dnia 30 marca 2023r.

8. Zarządzenie Nr 60/2023 z dnia 30 marca 2023r.

    - od dnia 30 marca 2023r. do 20 kwietnia 2023r.