Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115167

 

1. Zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 3 kwietnia 2023r.

     - od dnia 3 kwietnia 2023r. do 25 kwietnia 2023r.

2. Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r.

3. Zarządzenie Nr 66/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r.

    - od dnia 6 kwietnia 2023r. do 27 kwietnia 2023r.