Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115167 i http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115489

 

1. Zarządzenie Nr 93/2023 z dnia 18 maja 2023r.

2. Zarządzenie Nr 94/2023 z dnia 18 maja 2023r.

3. Zarządzenie Nr 96/2023 z dnia 18 maja 2023r.

    - od dnia 18 maja 2023r. do 8 czerwca 2023r.

4. Zarządzenie Nr 99/2023 z dnia 22 maja 2023r.

5. Zarządzenie Nr 100/2023 z dnia 22 maja 2023r.

6. Zarządzenie Nr 101/2023 z dnia 22 maja 2023r.

    - od dnia 22 maja 2023r. do 12 czerwca 2023r.