Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 ( biurowiec, I piętro ) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, oraz zostały umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=98333:

1.Zarządzenie Nr 217/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
- od dna 27 czerwca do 18 lipca 2016r.
2. Zarządzenie Nr 218/2016 z dnia 05 lipca 2016r.
- od dna 5 lipca do 26 lipca 2016r.
3. Zarządzenie Nr 219/2016 z dnia 05 lipca 2016r.
- od dna 5 lipca do 26 lipca 2016r.
4. Zarządzenie Nr 221/2016 z dnia 05 lipca 2016r.
- od dnia 05 lipca do 26 lipca 2016r.
5. Zarządzenie Nr 223/2016 z dnia 05 lipca 2016r.
- od dnia 05 lipca do 17 sierpnia 2016r.
6. Zarządzenie Nr 226/2016 z dnia 06 lipca 2016r.
- od dnia 6 lipca do 27 lipca 2016r.
7. Zarządzenie Nr 227/2016 z dnia 06 lipca 2016r.
- od dnia 6 lipca do 18 sierpnia 2016r.
8. Zarządzenie Nr 228/2016 z dnia 06 lipca 2016r.
- od dnia 6 lipca do 27 lipca 2016r.