OBWIESZCZENIE_WOJEWODY_DOLNOLSKIEGO_-_IF-WO7570902023WM1-AL_z_dnia_31082023_r_-_str_1.jpg   

 

 OBWIESZCZENIE_WOJEWODY_DOLNOLSKIEGO_-_IF-WO7570902023WM1-AL_z_dnia_31082023_r_-_str_2.jpg