Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 ( biurowiec, I piętro ) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, oraz zostały umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=100064:

1.Zarządzenie Nr 366/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
- od dnia 29 listopada 2016r. do 11 stycznia 2016r.
2. Zarządzenie Nr 381/2016 z dnia 08 grudnia 2016r.
3. Zarządzenie Nr 382/2016 z dnia 08 grudnia 2016r.
4. Zarządzenie Nr 383/2016 z dnia 08 grudnia 2016r.
5. Zarządzenie Nr 384/2016 z dnia 08 grudnia 2016r.
6. Zarządzenie Nr 385/2016 z dnia 08 grudnia 2016r.