Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl.Piłsudskiego 1 ( biurowiec, I piętro ) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, oraz zostały umieszczone na stronie BIP:http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=100486 i http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=101014

1. Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 06 lutego 2017r.
2. Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 10 lutego 2017r.
3. Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 14 lutego 2017r.
4. Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 14 lutego 2017r.
5. Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 28 lutego 2017r.
6. Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 28 lutego 2017r.