Prezydent Miasta Bolesławiec planuje zorganizować przetargi
na następujące tereny:

 

* Działka nr 541/14 o pow. 1.2396 ha, położona przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość gruntowa położona w Bolesławcu przy ul. Ekonomicznej, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK". W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i baz - symbol z planu 3Pp.

Ekonomiczna dz 541 14 pogl Ekonomiczna 541 14 ewid 802x802 Ekonomiczna 541 14 mpzp 802x802 Ekonomiczna 541 14 ort 802x802    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 563 o pow. 2.3452 ha, położona przy ul. Przemysłowej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej, przemysłowej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. W niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową - symbol z planu J-P.

Przemysłowa dz 563 pogl Przemysłowa dz 563 ewid Przemysłowa dz 563 mpzpPrzemysłowa dz 563 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 560/3 o pow. 2.6096 ha, położona przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy ul. Ekonomicznej. Działka bezpośrednio sąsiaduje z torami kolejowymi oraz w niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz oznaczona na rysunku planu symbolem – 2 Pp z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego obejmującego: usługi, obiekty budowalne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym główny punkt zasilania, tory kolejowe i obiekty infrastruktury kolejowej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz parkingi, obiekty budowalne i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i transportu w tym stacje paliw, zieleń urządzoną. 

Ekonomiczna dz 560 pogl  Kościuszki 560 3 ewid        Ekonomiczna dz 560 3 mpzp  Ekonomiczna dz 560 3 ort

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki położone w rejonie ulic: Ptasia - Żurawia - Kormoranów - Skowronkowa

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

pogl 1    planowane ewid 2022 08 11   planowane mpzp 2022 08 11  planowane ort 2022 08 11

      

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Kościuszki

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północnej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działki przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Powierzchnia działek wynosi : dz. nr 38/1 - 1.2240 ha; dz. nr 38/3 - 2.4488 ha; dz. nr 38/4 - 1.0378 ha; dz. nr 38/5 - 1.1131 ha. 

Kościuszki 38 1 2 3 4 5 pogl  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ewid  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 mpzp  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ort p

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki nr 7/30 i 7/31, położone przy ul. Kościuszki

Nieruchomości położone są w północnej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działki przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji. Powierzchnia działek wynosi : dz. nr 7/30 - 0.4016 ha; dz. nr 7/31 - 0.3535 ha. 

Kościuszki dz 7 30 7 31 pogl Kościuszki dz 7 30 7 31 ewid Kościuszki dz 7 30 7 31 mpzp Kościuszki dz 7 30 7 31 ort

 

 

 

        

 

 

 

 

 

* Lokale mieszkalne nr 4 i nr 5, położone przy ul. Komuny Paryskiej 15

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się staromiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 59/15 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej. 

Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 pogl  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 ewid  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 mpzp  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 ort  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 rzut  Komuny Paryskiej nr 15 lok 5 rzut

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Polnej Nr 2a

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, w pobliżu kościół, obiekty handlowe, siedziby urzędów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 451/10 przeznaczona jest pod tereny zabudowy wielorodzinnej średniej. 

Polna 2a lok 2 pogl  Polna 2a lok 2 ewid  Polna 2a lok 2 mpzp  Polna 2a lok 2 ort  Polna 2a lok 2 rzut

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 949/9 o pow. 0.3362 ha, położona przy Pl. ks. Jerzego Popiełuszki

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej zlokalizowany jest hotel, a przy min kompleks basenowy "ORKA". Od strony południowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze, a za nim tereny rekreacyjne. Nieruchomość oddaje się w użytkowanie wieczyste na 99 lat z przeznaczeniem na wybudowanie hotelu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec (uchwała Nr XXIX/245/08 z dnia 29 października 2008 r.). 

dz 949 9 pogl hotel  dz 949 9 ewid hotel  dz 949 9 mpzp hotel  dz 949 9 ort hotel