Prezydent Miasta Bolesławiec planuje zorganizować przetargi
na następujące tereny:

 

* Działka nr 541/14 o pow. 1.2396 ha, położona przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość gruntowa położona w Bolesławcu przy ul. Ekonomicznej, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK". W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i baz - symbol z planu 3Pp.

Ekonomiczna dz 541 14 pogl Ekonomiczna 541 14 ewid 802x802 Ekonomiczna 541 14 mpzp 802x802 Ekonomiczna 541 14 ort 802x802    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 563 o pow. 2.3452 ha, położona przy ul. Przemysłowej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej, przemysłowej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. W niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową - symbol z planu J-P.

Przemysłowa dz 563 pogl Przemysłowa dz 563 ewid Przemysłowa dz 563 mpzpPrzemysłowa dz 563 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 560/3 o pow. 2.6096 ha, położona przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy ul. Ekonomicznej. Działka bezpośrednio sąsiaduje z torami kolejowymi oraz w niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz oznaczona na rysunku planu symbolem – 2 Pp z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego obejmującego: usługi, obiekty budowalne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym główny punkt zasilania, tory kolejowe i obiekty infrastruktury kolejowej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz parkingi, obiekty budowalne i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i transportu w tym stacje paliw, zieleń urządzoną. 

Ekonomiczna dz 560 pogl  Kościuszki 560 3 ewid        Ekonomiczna dz 560 3 mpzp  Ekonomiczna dz 560 3 ort

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki położone w rejonie ulic: Ptasia - Żurawia - Kormoranów - Skowronkowa

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

pogl 1    c_258_182_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Bażantowa_Ptasia_Kormoranów_planowane_ewid_2022_12_20.jpg       c_260_184_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Bażantowa_Ptasia_Kormoranów_planowane_mpzp_2022_12_20.jpg  c_260_184_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Bażantowa_Ptasia_Kormoranów_planowane_ort_2022_12_20.jpg

      

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Kościuszki

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północnej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działki przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Powierzchnia działek wynosi : dz. nr 38/1 - 1.2240 ha; dz. nr 38/3 - 2.4488 ha; dz. nr 38/4 - 1.0378 ha; dz. nr 38/5 - 1.1131 ha. 

Kościuszki 38 1 2 3 4 5 pogl  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ewid  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 mpzp  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ort p

 

               

 

 

 

        

 

 

 

 

 

* Lokale mieszkalne nr 4 i nr 5, położone przy ul. Komuny Paryskiej 15

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się staromiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 59/15 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej. 

Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 pogl  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 ewid  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 mpzp  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 ort  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 rzut  Komuny Paryskiej nr 15 lok 5 rzut

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal mieszkalny nr 10, położony przy ul. Teatralnej Nr 3

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się staromiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, obiekty handlowe, usługowe, siedziby urzędów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 335 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej.  

c_171_171_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_pogl.jpg  c_171_171_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_ewid.jpg  c_173_173_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_mpzp.jpg  c_174_174_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_ort.jpg  c_175_175_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_rzut.jpg

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Działka nr 933 o pow. 0.0076 ha, zabudowana innym budynkiem niemieszkalnym, położona przy ul. Kubika

 Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i garażową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 933 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej.    

 c_170_170_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_pogl.jpg  c_171_171_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_ewid.jpg  c_172_172_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_mpzp.jpg  c_173_173_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_ort.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal użytkowy nr 7, położony przy ul. Karola Miarki Nr 3. Powierzchnia użytkowa lokalu - 23,85 m2 

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, obiekty handlowe, usługowe, szkoły, park miejski. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 956 i  nr 17 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej.

c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_pogl.jpg  c_169_169_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_ewid.jpg  c_169_169_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_mpzp.jpg  c_171_171_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_ort.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki o numerach: 105/3, 105/7, 105/8, 105/9 i 105/10 o łącznej pow. 0.0072 ha, zabudowane innymi budynkami niemieszkalnym, położone w rejonie ulic: Gdańskiej-Warszawskiej.

Nieruchomość położona jest w pośredniej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i garażową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniowysokiej.    

c_171_171_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Gdaska_105-7_105-8_105-9_105-3_105-10_pogl.jpg  c_170_170_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Gdaska_105-7_105-8_105-9_105-3_105-10_ewid.jpg  c_171_171_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Gdaska_105-7_105-8_105-9_105-3_105-10_mpzp.jpg  c_172_172_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Gdaska_105-7_105-8_105-9_105-3_105-10_ort.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal mieszkalny nr 5, położony przy ul. Kubika Nr 11

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się staromiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, w pobliżu obiekty handlowe i usługowe. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 324/8 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej. 

c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Kubika_11_lok_5_pogl.jpg  c_167_167_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Kubika_11_lok_5_ewid.jpg  c_166_166_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Kubika_11_lok_5_mpzp.jpg  c_166_166_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Kubika_11_lok_5_ort.jpg  c_166_166_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Kubika_11_lok_5_rzut.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Lokal mieszkalny nr 3, położony przy ul. Wybickiego Nr 3

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się staromiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, w pobliżu obiekty handlowe i usługowe, szkoła. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 10/4 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej. 

c_166_166_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_pogl.jpg  c_165_165_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_ewid.jpg  c_164_164_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_mpzp.jpg  c_164_164_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_ort.jpg  c_163_163_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_rzut_1.jpg  c_163_163_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_rzut_2.jpg      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Garaż o pow. zabudowy 28 m, położony przy ul. Bobrowej - dz. nr 36/7 o pow. 0.0028 ha.

 Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta Bolesławiec, przy ul. Bobrowej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową jednorodzinną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 36/7 oznaczona jest jako tereny zabudowy jednorodzinnej.  

c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Bobrowa_dz_36-7_pogl.jpg  c_167_167_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Bobrowa_dz_36-7_ewid.jpg  c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Bobrowa_dz_36-7_mpzp.jpg  c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Bobrowa_dz_36-7_ort.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Chopina Nr 3

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, w niewielkiej odległości tereny rekreacyjne, urzędy, kościół. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 309/4 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią; przeznaczenie uzupełniające - usługi publiczne (symbol z plan - A-MS8). 

 c_167_167_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Chopina_3_m_2_pogl.png  c_167_167_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Chopina_3_m_2_ewid.png  c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Chopina_3_m_2_mpzp.png  c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Chopina_3_m_2_ort.png  c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Chopina_3_lok_2_rzut.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Lokal użytkowy nr 14, położony przy ul. Sierpnia'80 Nr 30/32

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługową. Od strony południowej nieruchomość graniczy z terenem kościoła. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 284 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej (symbol z plan - A-MS13). 

c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_30-32_14_pogl.png  c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_30-32_14_ewid.png  c_167_167_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_30-32_14_mpzp.png c_167_167_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_30-32_14_ort.png  c_178_167_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_nr_30-32_lok_14_rzut.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 396/2 o pow. 0.0999 ha, położona przy ul. Bobrowej

Nieruchomość zabudowana, położona jest w zachodniej części miasta Bolesławiec przy ul. Bobrowej, w niewielkiej odległości od drogi wylotowej z miasta w kierunku Zgorzelca. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i usługową (hurtownie, market). W dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod tereny usług - symbol z planu G-U3.

c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Bobrowa_dz_396-2_pogl.png  c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Bobrowa_dz_396-2_ewid.png  c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Bobrowa_dz_396-2_mpzp.png  c_167_167_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Bobrowa_dz_396-2_ort.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Działka nr 477 o pow. 1.0495 ha, położona przy ul. Hutniczej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w północno-wschodniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. Od strony południowo-wschodniej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (osiedle 1000 Lecia). W niewielkiej odległości od strony południowo-zachodniej duże centrum handlowe. Przy południowej granicy działki budowa mieszkaniowa wielorodzinna (w trakcie realizacji). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod tereny usług - symbol z planu C-U9.

c_165_165_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Hutnicza_dz_477_pogl.png  c_165_165_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Hutnicza_dz_477_ewid.png  c_164_164_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Hutnicza_dz_477_mpzp.png  c_163_163_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Hutnicza_dz_477_ort.png