Prezydent Miasta Bolesławiec planuje zorganizować przetargi
na następujące tereny:

 

 

* Działka nr 563 o pow. 2.3452 ha, położona przy ul. Przemysłowej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej, przemysłowej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. W niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową - symbol z planu J-P.

Przemysłowa dz 563 pogl Przemysłowa dz 563 ewid Przemysłowa dz 563 mpzpPrzemysłowa dz 563 ort

   

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 560/3 o pow. 2.6096 ha, położona przy ul. Ekonomicznej

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy ul. Ekonomicznej. Działka bezpośrednio sąsiaduje z torami kolejowymi oraz w niewielkiej odległości znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz oznaczona na rysunku planu symbolem – 2 Pp z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego obejmującego: usługi, obiekty budowalne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym główny punkt zasilania, tory kolejowe i obiekty infrastruktury kolejowej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz parkingi, obiekty budowalne i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i transportu w tym stacje paliw, zieleń urządzoną. 

Ekonomiczna dz 560 pogl  Kościuszki 560 3 ewid        Ekonomiczna dz 560 3 mpzp  Ekonomiczna dz 560 3 ort

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki położone w rejonie ulic: Ptasia - Żurawia - Kormoranów - Skowronkowa

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północno-zachodniej, pośredniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

pogl 1    c_258_182_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_EWID_20231201.jpg   c_259_183_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_MPZP_20231201.jpg   c_260_184_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_ORT_20231201.jpg         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działki przy ul. Kościuszki

Nieruchomości niezabudowane, położone są w północnej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, przy drodze wojewódzkiej nr 297 prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa – sklep Mrówka oraz tereny inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działki przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Powierzchnia działek wynosi : dz. nr 38/1 - 1.2240 ha; dz. nr 38/3 - 2.4488 ha; dz. nr 38/4 - 1.0378 ha; dz. nr 38/5 - 1.1131 ha. 

Kościuszki 38 1 2 3 4 5 pogl  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ewid  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 mpzp  Kościuszki 38 1 2 3 4 5 ort p

 

               

 

 

 

        

 

 

 

 

 

* Lokale mieszkalne nr 4 i nr 5, położone przy ul. Komuny Paryskiej 15

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się staromiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 59/15 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej. 

Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 pogl  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 ewid  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 mpzp  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 ort  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 rzut  Komuny Paryskiej nr 15 lok 5 rzut        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal użytkowy nr 7, położony przy ul. Karola Miarki Nr 3. Powierzchnia użytkowa lokalu - 23,85 m2 

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, obiekty handlowe, usługowe, szkoły, park miejski. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 956 i  nr 17 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej.

c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_pogl.jpg  c_169_169_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_ewid.jpg  c_169_169_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_mpzp.jpg  c_171_171_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_ort.jpg

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Działka nr 477 o pow. 1.0495 ha, położona przy ul. Hutniczej

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w północno-wschodniej części miasta Bolesławiec. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. Od strony południowo-wschodniej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (osiedle 1000 Lecia). W niewielkiej odległości od strony południowo-zachodniej duże centrum handlowe. Przy południowej granicy działki budowa mieszkaniowa wielorodzinna (w trakcie realizacji). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod tereny usług - symbol z planu C-U9.

c_165_165_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Hutnicza_dz_477_pogl.png  c_165_165_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Hutnicza_dz_477_ewid.png  c_164_164_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Hutnicza_dz_477_mpzp.png  c_163_163_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Hutnicza_dz_477_ort.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal użytkowy nr 12, położony przy ul. Sierpnia'80 Nr 7/9. Powierzchnia użytkowa lokalu - 32,85 m2 

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. W niewielkiej odległości znajdują się urzędy, placówki handlowe i usługowe. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 464 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej - symbol z planu MS14.

c_163_163_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_nr_7-9_lok_uytkowy_nr_12_pogl.png  c_162_162_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_nr_7-9_lok_uytkowy_nr_12_ewid.png  c_163_163_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_nr_7-9_lok_uytkowy_nr_12_mpzp.png  c_163_163_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_nr_7-9_lok_uytkowy_nr_12_ort.png  c_164_164_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_nr_7-9_lok_uytkowy_nr_12_rzut.jpg

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

* Działka nr 400 o pow. 0.3953 ha, położona przy ul. Bronisława Kosiby

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w południowo-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec, przy drodze wylotowej z miasta w kierunku Złotoryi. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Od strony południowej grunty niezagospodarowane oraz tereny rolne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka przeznaczona jest pod tereny usług - symbol z planu D-U.

c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_dz_400_ul_Kosiby_pogl.jpg  c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_dz_400_ul_Kosiby_ewid.jpg  c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_dz_400_ul_Kosiby_mpzp.jpg  c_161_161_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_dz_400_ul_Kosiby_ort.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lokal mieszkalny nr 5, położony przy ul. Wróblewskiego nr 6g

Nieruchomość położona jest w pośredniej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i usługową. W niewielkiej odległości znajduje się obwodnica miejska, market "BIEDRONKA". W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 232/14 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wrblewskiego_6g_lok_5_pogl.jpg  c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wrblewskiego_6g_lok_5_ewid.jpg  c_161_161_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wrblewskiego_6g_lok_5_mpzp.jpg  c_162_162_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wrblewskiego_6g_lok_5_ort.jpg  c_162_162_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wrblewskiego_6g_lok_5_rzut.jpg

         

 

 

 

 

 

 

 

 * Lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Spokojnej nr 16

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się staromiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec działka nr 59/15 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej. 

c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Spokojna_nr_16_lok_2_pogl.jpg   c_162_162_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Spokojna_nr_16_lok_2_ewid.jpg  c_164_164_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Spokojna_nr_16_lok_2_mpzp.jpg  c_166_166_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Spokojna_nr_16_lok_2_ort.jpg  c_167_167_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Spokojna_nr_16_lok_2_rzut.jpg