Widok 1b ewid 

Działka

położona przy

ul. Widok nr 1b

Działka nr

1188

Pow. działki:

0.1954 ha

Cena 
wywoławcza:

 950.000,00 zł 

Przetarg

28 grudnia 2022 r. 

godz. 11.00

ODWOŁANY ! 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899, ze zmianami: Dz. U. z 2021 r. poz. 815 oraz z 2022 r. poz. 1846), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021r. poz. 2213),- 

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

ODWOŁUJE


ogłoszony na dzień 28 grudnia 2022 r. na godz. 11.00 w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1 (wieżowiec, IV piętro) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 1188 o pow. 0.1954 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej przy ul. Widok nr 1b w Bolesławcu, wpisanej w księdze wieczystej KW nr JG1B/00014344/4 – z przeznaczeniem pod usługi. Przetarg ustny nieograniczony - ogłoszony na podstawie zarządzenia Nr 242/2022 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 8 września 2022 roku.

Powodem odwołania przetargu jest zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz konieczność aktualizacji użytku geodezyjnego w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzoną przez Starostę Bolesławieckiego. 

 

Bolesławiec, dnia 31 października 2022 r..