Sprawozdanie z wykonania zadań wynikającychz ustawy o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2014 w Gminie Miejskiej Bolesławiec

>>POBIERZ<<

 

Sprawozdanie z wykonania zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowii ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2013 w Gminie Miejskiej Bolesławiec

  >> POBIERZ <<

 

Sprawozdanie z wykonania zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowii ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2012 w Gminie Miejskiej Bolesławiec

>> POBIERZ <<

 

Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych za 2013 rok finansowanych z budżetu miasta Bolesławiec
>> POBIERZ <<

 

Abolicja
>> POBIERZ <<

 

Programy Zdrowotne 2012
>> POBIERZ <<

 

Sprawozdanie z wykonania zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowii ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2011 w Gminie Miejskiej Bolesławiec
>> POBIERZ <<

 

”Warunki ramowe publicznego transportu zbiorowego w trójstyku państw oraz wymogi przyszłego kształtu oferty Biletu EURO-NYSA”
>> POBIERZ <<

 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta Bolesławiec Na Lata 2010 – 2013 Z Uwzględnieniem Lat 2014 - 2017
>> POBIERZ <<

 

Sprawozdanie z wykonania zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2010 w Gminie Miejskiej Bolesławiec
>> POBIERZ <<

 

Programy Zdrowotne 2011
>> POBIERZ <<

 

Programy Zdrowotne 2010
>> POBIERZ <<

 

Realizacja Programów Zdrowotnych 2014

>>>POBIERZ<<