spp-227.jpg

 

platnosc_bilonem_parkometry.jpg

Płatność bilonem

 1. W celu wybudzenia Parkomatu proszę nacisnąć dowolny przycisk.
 2. Następnie wciskamy przycisk „zielony ok” w celu dokonania opłaty.
 3. Proszę wprowadzić nr rejestracyjny pojazdu na klawiaturze Parkomatu.
 4. Naciśnij przycisk „zielony ok” w celu zatwierdzenia wprowadzonego nr rejestracyjnego, (który wyświetla się na monitorze Parkomatu).
 5. Wrzuć wybraną ilość monet do szczeliny oznaczonej jako „Monety”
 6. Przyciskiem „Zielony OK” zatwierdź kwotę, która wyświetla się na monitorze.
 7. Odbierz wydruk z Parkomatu

platnosc_karta_parkomat.jpg

Płatność kartą zbliżeniową

 1. W celu wybudzenia Parkomatu proszę nacisnąć dowolny przycisk
 2. Następnie wciskamy przycisk „zielony ok” w celu dokonania opłaty.
 3. Proszę wprowadzić nr rejestracyjny pojazdu na klawiaturze Parkomatu.
 4. Naciśnij przycisk „zielony ok” w celu zatwierdzenia wprowadzonego nr rejestracyjnego, (który wyświetla się na monitorze Parkomatu).
 5. Naciśnij dowolny niebieski przycisk dla płatności kartą
 6. Określ kwotę opłaty za postój przy pomocy „niebieskich przycisków”. Podwójny plus zwiększa kwotę o 2 zł, pojedynczy plus o 0,50 zł. Niebieskim przyciskiem z minusem zmniejszamy kwotę o 0,50 zł.
 7. Zatwierdź „zielony ok” kwotę, która wyświetla się na monitorze.
 8. Przyłóż kartę do czytnika kart oznaczonego symbolem płatności dokonywanych zbliżeniowo.
 9. Odbierz wydruk z Parkomatu.
 10. Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o wydrukowanie potwierdzenia płatności kartą.
 11. W celu wydrukowania potwierdzenia naciśnij przycisk „zielony ok” i odbierz potwierdzenie.