Szanowni sygnatariusze Porozumienia Sudety 2030,

 

przesyłam Państwu sprawozdanie i materiały z walnego posiedzenia w Lądku-Zdroju, które odbyło się w ramach II Sudeckiego Kongresu Samorządowego.

 

1. Prezydent Roman Szełemej zaprosił wszystkich sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 na spotkanie z dyrekcją DG Regio, które odbędzie się 19 czerwca o godzinie 13.00 w w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu. Spotkanie to efekt zaproszenia jakie delegacja samorządowa Sudety 2030 skierowała na ręce Christophera Todda i Wolfganga Muncha podczas wizyty 21 marca w Brukseli. Wszyscy przykładamy dużą wagę do tego spotkania. W jego trakcie zostaną przedyskutowane zagadnienia, jakie delegacja sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 poruszyła podczas marcowej wizyty w Komisji Europejskiej.

Bardzo proszę o udział w tym spotkaniu przedstawicieli wszystkich sygnatariuszy Sudety 2030. Pokażemy w ten sposób naszą jedność, zaangażowanie i determinację w sprawie problemów z jaki boryka się południe Dolnego Śląska, rozwiązania których podjęliśmy się wspólnie w ramach działań wymienionych w Deklaracji Sudeckiej.

Uprzejmie proszę o udział pojedynczych reprezentantów każdego z samorządów i zgłaszanie reprezentacji drogą e-mailową na mój adres do 17 czerwca br.

Państwa obecność (pożądana prezydenta, starosty, burmistrza, wójta), jest bardzo ważna – nieodzowna !!!

 

2. Dyskusja na temat wykluczenia kolejowego.

 

W trakcie tej części kongresu dyrektor rozwoju infrastruktury kolejowej Polski Południowo Zachodniej w PKP PLK przedstawił inwestycje, jakie kolej realizuje, bądź planuje zrealizować na DŚ w ramach KPK.

W materiałach dołączonych do sprawozdania znajdziecie Państwo prezentację (Inwestycje PKP PLK w ramach KPK na DŚ 08062018).  Szansą na polepszenie infrastruktury kolejowej w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim jest wpisanie przez PKP PLK naszym zdaniem najważniejszych dla poprawy komunikacji kolejowej w ruchu pasażerskim i towarowym, linii kolejowych do Krajowego Programu Kolejowego.

W najbliższym czasie w ramach konsultacji pomiędzy członkami komitetu sterującego stworzymy nasze wspólne stanowisko w sprawie wykluczenia kolejowego. Bardzo proszę członków komitetu (pisałem już w tej sprawie), o konsultacje w sprawie wykluczenia z samorządowcami w swoich regionach. Do końca tygodnia przekażę członkom komitetu propozycję stanowiska, które następnie będzie przedmiotem wspólnego opracowania. 

Finalną wersję stanowiska sygnatariuszy chcemy przekazać zarządowi PKP PLK oraz Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju do końca czerwca.

 

W drugiej części panelu Prezes Kolei Dolnośląskich – Piotr Rachwalski wspólnie z Wojciechem Zdanowskim (dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWD), przedstawili prezentacje nt. obecnego stanu i wyzwań, jakie stoją przed “Sudeckimi Liniami Kolejowymi” (prezentacja pt: Sudeckie linie kolejowe_Koleje Dolnośląskie_Lądek Zdrój 08062018).

 

3. Prezentacja podsumowująca prace nad strategią Sudety 2030

Pani Prof. Alicja Zakrzewska – Półtorak podsumowała przebieg dotychczasowych prac nad Strategia Sudety 2030 (prezentacja pt: prezentacja pr. strategii Sudety 2030_Lądek Zdrój 08062018).

Przed nami kolejny – ważny etap prac nad strategią.

Proszę zapoznać się z przedstawionymi dokumentami: projektem strategii, propozycją harmonogramu spotkań w ramach konsultacji w 13 powiatach, formularzem do zgłaszania uwag, odpowiedziami wykonawcy na uwagi zgłoszone podczas komitetu sterującego w Świerzawie (pierwsza prezentacja roboczej wersji strategii).

 

W ramach przyjętego harmonogramu prac :

- do 14 czerwca samorządy zgłaszają wykonawcy strategii na formularzach swoje uwagi, propozycje po przeanalizowaniu projektu strategii;

- 15 czerwca zmodyfikowany projekt strategii Sudety 2030 zostanie umieszczony na stronie wykonawcy;

- od 21 czerwca rozpoczynamy konsultacje społeczne w 13 powiatach.

 

Bardzo proszę członków komitetu sterującego oraz samorządowców regionów, których członkowie zasiadają w komitecie, o wspólne zaplanowanie organizacji tych spotkań konsultacyjnych. Proszę o potwierdzanie propozycji spotkań przedstawionych w roboczym harmonogramie drogą e-mailową bezpośrednio do wykonawcy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z kopią do mojej wiadomości.

Równolegle do spotkań konsultacyjnych przeprowadzone zostaną konsultacje online. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem strategii na Państwa stronach/witrynach internetowych.

W tym celu otrzymacie Państwo od wykonawcy strategii jej zaktualizowaną wersję, treść ogłoszenia o konsultacjach wraz z prośbą o jego umieszczenie na stronach internetowych. Poza ogłoszeniem otrzymacie Państwo również link do formularza ankiety online oraz wersję offline w formie dokumentu w wordzie/pdf do pobrania ze strony, wydrukowania i przesłania pocztą po jej wypełnieniu. Ten etap prac nad strategią planujemy zakończyć 17 lipca.

 

Potem wykonawca zbierze uwagi i postulaty a następnie przekaże nam propozycje zmian do projektu strategii w formie dokumentu będącego zestawieniem zmian przyjętych oraz odrzuconych (z odpowiednim uzasadnieniem). Kolejnym etapem będzie przedstawienie i omówienie na posiedzeniu komitetu sterującego modyfikacji strategii Sudety 2030 po przeprowadzonych konsultacjach.

 

To bardzo ważny etap prac, proszę wszystkich sygnatariuszy o pełne zaangażowanie, wydelegowanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie uwag i koordynację konsultacji, takie zaplanowanie prac w samorządzie, aby utrzymać wyznaczony harmonogram.

 

4. Wystąpienie Prezesa EffiConu – Ireneusza Ratuszniaka na temat przyszłej polityki spójności EU po 2020 i warunków jakie nasza Strategia Sudety 2030 musi spełnić, aby wpisywać się w dyrektywy unijne.

(prezentacja pt: Polityka spójności EU po 2020 a Deklaracja Sudecka_Lądek Zdrój 08062018).

 

5. Wystąpienie Prezesa EffiConu – Ireneusza Ratuszniaka na temat realizacji programu “Dolny Śląsk - Zielona Dolina żywności i zdrowia” (prezentacja pt: Dolny Śląsk - Zielona Dolina żywności i zdrowia_Lądek Zdrój 08062018)

6. Wystąpienie zastępcy Prezydenta Świdnicy – Szymona Chojnowskiego nt. aktywizacji zawodowej młodzieży na przykładzie programu realizowanego w mieście i powiecie wspólnie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami komercyjnymi i lokalnymi przedsiębiorcami.

 

W sprawie spotkania 19 czerwca w Wałbrzychu otrzymacie Państwo osobną wiadomość.

W sprawie szczegółów związanych z harmonogramem prac nad strategią Sudety 2030 będzie się z Państwem kontaktować wykonawca w osobie Profesor Alicji Zakrzewskiej-Półtorak.

 

 

Serdecznie pozdrawiam