goloszenie.jpgPrezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.


Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem

 

http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

 

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Ratusz-Rynek 41 z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030”       

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Pan Krzysztof Hewak, p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta, tel. 756456441