16 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 w Sali rajców bolesławieckiego ratusza miały miejsce warsztaty dla gmin i powiatów z Zachodniego Obszaru Interwencji w zakresie budowania bazy projektowej dla realizacji Strategii rozwoju obszaru Sudety 2030.

http://sudety2030.net/