14 stycznia 2020 r. we Wrocławiu w Sali obrad Sejmiku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, podczas którego omówiono:

  1. Instrumenty polityki równomiernego rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
  2. Zasady kształtowania i zakres prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027.
  3. Potrzeby i możliwości wsparcia regionu sudeckiego z programów krajowych i unijnych.