UWAGA Przypominamy, że zgodnie  z art. 13 ust. 1e i 1f ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, od 1 lipca 2022 r. wniosek o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

Wniosek oświadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.