ankieta.jpg

W związku z poleceniem Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety przez obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutym 2022 r.

Ankieta ma na celu zebranie informacji o potrzebach obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa dolnośląskiego, uzyskanie informacji min. na temat ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz planów na przyszłość. Poniżej zamieszczamy link do ankiety w języku polskim oraz ukraińskim.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk