OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020: „ZDALNA SZKOŁA, OŚ.1. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU, DZIAŁANIE 1.1 WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU  O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH

zdalna 

ZDALNA SZKOŁA wysokość grantu – 100.000 złotych.

Wsparciem objęto 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec i Publiczną Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów Im. Ks. Stanisława Konarskiego

W ramach projektu zakupiono:

36 szt.  zestawów komputerowych (tj. laptop 17,3 cala firmy  Lenovo , słuchawki, mysz i torbę)

25 szt. modemów (ruterów) w celu umożliwienia dostępu do internetu

25szt.  kart SIM w celu umożliwienia dostępu do internetu

Sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano w następujących ilościach:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 6 sztuk,  karty SIM - 6 sztuk:

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 3 sztuki,  karty SIM - 3 sztuki:

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk,  modemy - 4 sztuki,  karty SIM - 5 sztuki:

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 8 sztuk,  modemy - 4 sztuki,  karty SIM - 5 sztuki:

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 6 sztuk,  karty SIM - 6 sztuk:

6) Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Im. Ks. Stanisława Konarskiego - zestawy komputerowe - 3 sztuki,  modemy - 2 sztuki,  karty SIM - 2 sztuk:

 

 

 

 

 

 

 

zdalna2ZDALNA SZKOŁA +  wysokości  grantu  – 94.997,50 złotych.

Wsparciem objęto 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec

W ramach projektu zakupiono 43 zestawy komputerowe (tj. laptop 15,7cala firmy  HP,  słuchawki, mysz i torbę)

Sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano w następujących ilościach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 9 sztuk, 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk, 

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 13 sztuk, 

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 11 sztuk, 

 

 

 

 

 

 

 

KomputeryKomputery2