Kamera Bractwa Ceramicznego - widok Rynek - (na żywo) KLIKNIJ KLIKNIJ

Aby zobaczyć obraz z kamery należy podać dane autoryzacyjne:

Użytkownik: gosc

Hasło: gosc

 

 

Dane dla aplikacji:

Adres: 193.192.165.96

port:80

Type: Foscam FI9820 (h264)

Login: gosc

Hasło: gosc

Ch.#  2